fbpx Konferencja z cyklu: Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś | Faculty of Languages

Konferencja z cyklu: Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś | Faculty of Languages

Konferencja z cyklu: Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

Venue: 
Wydział Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55
Date of event: 
04/09/2015 - 09:00 to 16:00
Promoter: 
Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski
Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję z cyklu Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś która odbędzie się 4 IX 2015 roku
 
w Gdańsku, w budynku Wydziału Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55.
 
Nasza konferencja stanowi rozszerzenie problematyki sympozjum dialektologiczno-onomastycznego, poświęconego pamięci Profesora Huberta Górnowicza (1922–1986), wybitnego dialektologa i onomasty,  jednego z twórców gdańskiego ośrodka naukowego. Sympozjum to organizowaliśmy cyklicznie w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora. Obecna konferencja ma bardziej interdyscyplinarny charakter. Chcemy dyskutować o zjawiskach językowych Pomorza dawniej i dziś, o wielojęzyczności Pomorza, o bilingwizmie, o hybrydach językowych, o nowych zjawiskach literackich, o podwójnym nazewnictwie, o wpływie uregulowań prawnych na zjawiska językowe, o zmianach społecznych i sytuacji językowej, o świadomości językowej, o prestiżu języków i dialektów oraz o wpływie edukacji na sytuację językową. Kwestie językowe chcemy rozważać z różnych perspektyw: filologicznej, literaturoznawczej, prawnej, społecznej, kulturowej, antropologicznej i edukacyjnej.
 
Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie tematu referatu wraz z abstraktem (do ½ strony) w terminie do 31 maja 2015 r. Przewidywany koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł., dla doktorantów 150 zł. (Opłata służyć będzie pokryciu kosztów organizacyjnych. Nie zwracamy kosztów podróży, noclegi we własnym zakresie. Gwarantujemy wydanie recenzowanej publikacji). Dalsze szczegóły organizacyjne przekażemy w maju osobom, których zgłoszenia zostaną przyjęte.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY