fbpx XV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ | Faculty of Languages

XV KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

Venue: 
Gdynia – Kopenhaga – Malmö
Date of event: 
25/09/2015 - 09:00 to 28/09/2015 - 17:00
Promoter: 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Cyklicznie odbywające się konferencje z cyklu Zarządzanie Wartością są okazją do tworzenia i pogłębienia wiedzy oraz krytycznej analizy w dziedzinie kreowania wartości. W tym roku chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na istotność czynnika kreującego wartość i konkurencyjność podmiotów gospodarczych jakim jest system prawny. Siła oddziaływania prawa na procesy gospodarcze ze szczególną wyrazistością kształtuje szereg istotnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, takich jak zarządzanie ryzykiem, przebieg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych czy inwestycyjnych. Regulacje, a także dobre praktyki, powinny przyczyniać się do tworzenia środowiska o zrównoważonym charakterze w odniesieniu do przedsiębiorstw i instytucji, w tym także instytucji finansowych. W tym zakresie chcielibyśmy poddać wnikliwej analizie i ocenie zjawisko hazardu moralnego, szczególnie mocno odczuwanego przez te podmioty, ale w ostateczności - obciążającego cały system społeczno-gospodarczy. Z uwagi na rosnące problemy i zagrożenia związane z sektorem energetycznym, chcielibyśmy również zainteresować Państwa problematyką inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w sektorze energetycznym.