fbpx Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015 | Faculty of Languages

Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015 | Faculty of Languages

Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015

Venue: 
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 4
Date of event: 
08/10/2015 - 09:00 to 09/10/2015 - 16:00
Promoter: 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Problematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1.    Media a rynek

Proponujemy koncentrację na następujących problemach badawczych: nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami i public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne – podział rynku, czy podział wpływów?  Rynki medialne.  Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

2.    Język mediów

Język jako narzędzie komunikowania w mediach i za pośrednictwem mediów. Gatunkowe cechy przekazów w dobie postępującej hybrydyzacji. Językowe środki perswazji w tradycyjnych i nowych mediach. Wpływ mediów na kształtowanie postaw językowych i ocenę rzeczywistości. Język reklam oraz konteksty jego funkcjonowania. Interaktywność przekazów medialnych i jej językowe wyznaczniki. Indywidualizacja relacji między nadawcą a odbiorcą.

3.   Media w społeczeństwie i kulturze

Różnice pomiędzy mediami tradycyjnymi i nowymi a kultura jako czasoprzestrzeń i żywioł tego, co ludzkie. Wieloetniczność i wielokulturowość przekazów emitowanych przez media. Antropologiczno-społeczne zjawiska, procesy, wymiary, konsekwencje, problemy, szanse i zagrożenia transformacji w świecie mediów. Ludzkie życie w Sieci. Cyberprzestrzeń a przemiany kultury. Przemiany w komunikacji międzyludzkiej w dobie rewolucji medialnej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Życie duchowe i religijne w mediach. Reklama Kościoła i reklama religiiMiejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych.

4.    Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Historyczne oraz polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie. Media w skali regionu i kraju, a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne.  Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy.

Przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów. Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej zagranicznej monografii naukowej.

Chętnych do wzięcia udziału w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń tematów wraz z krótkim abstraktem (ok. 200 słów). Formularz znajduje się TUTAJ. Należy przesłać go do 31.05.2015 r. na adres: mbksekretariat@ug.edu.pl.

Więcej: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/