fbpx MEDIA – BIZNES – KULTURA. Pomorze 2015 | Faculty of Languages

MEDIA – BIZNES – KULTURA. Pomorze 2015 | Faculty of Languages

MEDIA – BIZNES – KULTURA. Pomorze 2015

Venue: 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4
Date of event: 
08/10/2015 - 10:00 to 09/10/2015 - 15:00
Promoter: 
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

MEDIA – BIZNES – KULTURA. Pomorze 2015

Naukowcy, ludzie mediów i kultury, przedstawiciele biznesu, specjaliści PR oraz studenci  i doktoranci dyskutować będą o tak aktualnych w obszarze mediów tematach, jak język mediów, etyka i prawo mediów, media a rynek czy też media w życiu społecznym, kulturze i polityce. Międzynarodowa Konferencja MEDIA – BIZNES – KULTURA. Pomorze 2015 odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego po raz trzeci.  Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów, środowiska naukowego i mediów.

ZAPRASZAMY!

 

Czas – 8-9 października 2015, otwarcie konferencji o godz. 10.00
Miejsce – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4

Organizator – Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

Aktualne informacje oraz program na stronie: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl

 

W ramach konferencji odbędą się sesje plenarne i obrady w czterech sekcjach tematycznych: Media a rynek;  Język mediów; Media w społeczeństwie i kulturze; Media w  polityce. Po raz pierwszy będzie można wziąć udział w skierowanych do studentów i wszystkich zainteresowanych panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów:

  1. Rola rzecznika prasowego w organizacji – oczekiwania i możliwości; koordynator dr Beata Czechowska-Derkacz (UG)
  2. Odpowiedzialny pracodawca, partner, sąsiad – CSR w strategiach firm; koordynatorzy dr Monika Białek (UG), Tomasz Smorgowicz (Pracodawcy Pomorza)

W konferencji udział wezmą medioznawcy, przedstawiciele biznesu z kraju i za granicy, teoretycy i praktycy. W roli prelegentów wystąpią także studenci, którym zadedykowany został panel „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”.

Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej, zagranicznej monografii naukowej.

Dr Małgorzata Łosiewicz, zastępca dyrektora ds. dziennikarstwa Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, współorganizatorka konferencji:

- Problematyka mediów, ich związki, przemiany oraz oddziaływanie na biznes, język, kulturę czy społeczeństwo, podejmowana jest coraz częściej w badaniach naukowych, a także dyskusjach prowadzonych na gruncie gospodarczym, politycznym i kulturowym. Nieustające zainteresowanie mediami oraz interdyscyplinarny charakter ogółu zagadnień stwarza nowe wyzwania dla analizy z pewnością atrakcyjnej, ale i trudnej w badaniu materii.  Szczególnym wyzwaniem mogą tu być rewolucyjne zmiany spowodowane rozwojem technologii, których efektem jest przeobrażenie dotychczasowych mediów i planowanego charakteru ich odbioru, gdzie toczy się nieustanna walka o pozyskanie uwagi adresata. Taki stan rzeczy uzasadnia potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń w szerokim gronie osób, podejmujących dyskusję na temat technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów.


 

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Patronat honorowy:

Marszałek Senatu Rzeczypospoiltej Polskiej Bogdan Borusewicz
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Strug
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek
Prezydent Sopotu Jacek Karnowski

 

Patronat medialny:

Telewizja Gdańska
Radio Gdańsk
„Rzeczpospolita”
„Polska. Dziennik Bałtycki”
Trójmiasto.pl
„Forum Akademickie”
„Gazeta Uniwersytecka”
Radio MORS UG
Portal CDN UG
Naukowe Koło Radiowców UG

 

Partnerzy konfrencji:

Grupa LOTOS S.A.
Renault Zdunek
Olivia Business Centre
Kopoczyński. Adwokaci i Radcowie Prawni
Agencja Martis Consulting
Pracodawcy Pomorza
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk Convention Bureau
Wydawnictwo Novaeres
Koło Naukowe Public Relations „Inspiar”
Agencja 102 Studio