fbpx Zbigniew Mańkowski | Faculty of Languages

Zbigniew Mańkowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Sep 2002 roku

Zbigniew Mańkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Recenzenci: prof. UG prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, dr hab. Wojciech Ligęza

Dyplom nr 2188.


Gdańsk, 14 Nov 2002 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:22am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: