fbpx Sławomir Bogdan Studniarz | Faculty of Languages

Sławomir Bogdan Studniarz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Nov 2002 roku

Sławomir Bogdan Studniarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tragiczność świata w opowiadaniach Edgara Allana Poe´go”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Martuszewska, dr hab. Agnieszka Salska, prof. UŁ

Dyplom nr 2191.


Gdańsk, 20 Nov 2002 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:22am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: