fbpx Ewa Beata Baruk | Faculty of Languages

Ewa Beata Baruk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jun 2003 roku

Ewa Beata Baruk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ nauki języków obcych na  językowy obraz świata dzieci (rekonstrukcja słownika umysłowego: cztery pory roku)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Iwan, prof. dr hab. Regina Pawłowska

Dyplom nr 2297.


Gdańsk, 01 Oct 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:22am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: