fbpx Artur Sebastian Bracki | Faculty of Languages

Artur Sebastian Bracki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2003 roku

Artur Sebastian Bracki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni folklorystycznych na  materiale wschodnio- i zachodniosłowiańskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Szcześniak, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Anna Tyrpa, prof. dr hab. Leszek Moszyński

Dyplom nr 2302.


Gdańsk, 14 Nov 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:22am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: