fbpx Magdalena Beata Dalman | Faculty of Languages

Magdalena Beata Dalman

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Dec 2003 roku

Magdalena Beata Dalman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bóg i człowiek w świecie III części Dziadów Adama Mickiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: ks. bp prof. dr hab. Jan Szlaga, prof. dr hab. Bogusław Dopart

Dyplom nr 2322.


Gdańsk, 05 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: