fbpx Krzysztof Kornacki | Faculty of Languages

Krzysztof Kornacki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Nov 2003 roku

Krzysztof Kornacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polskie kino fabularne lat 1945-1970 wobec katolicyzmu i kościoła katolickiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski

Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Stach, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UG

Dyplom nr 2316.


Gdańsk, 01 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: