fbpx Jolanta Laskowska | Faculty of Languages

Jolanta Laskowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jun 2003 roku

Jolanta Laskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ruch wydawniczy w Gdańsku po II wojnie światowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Migoń, dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Dyplom nr 2271.


Gdańsk, 15 Jul 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: