fbpx Anna Oller | Faculty of Languages

Anna Oller

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2003 roku

Anna Oller

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetyka współczesnych pamiętników dziecięcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Martuszewska

Recenzenci: dr hab. Anna Kubale, prof. UG, prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski

Dyplom nr 2315.


Gdańsk, 01 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: