fbpx Agnieszka Pietrzyk | Faculty of Languages

Agnieszka Pietrzyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Dec 2003 roku

Agnieszka Pietrzyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morza Juliusza Słowackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: prof. dr hab. Alina Kowalczykowa, dr hab. Ewa Nawrocka

Dyplom nr 2321.


Gdańsk, 05 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: