fbpx Krzysztof Pniewski | Faculty of Languages

Krzysztof Pniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Jan 2003 roku

Krzysztof Pniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Iconography of American Gay Plays after 1985”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jerzy Kutnik, prof. UMCS, prof. dr hab. Jerzy Limon

Dyplom nr 2223.


Gdańsk, 27 Feb 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: