fbpx Maria Agnieszka Rółkowska | Faculty of Languages

Maria Agnieszka Rółkowska

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Jan 2003 roku

Maria Agnieszka Rółkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ameryka w podróżopisarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Data, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Burkot, dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Dyplom nr 2227.


Gdańsk, 10 Feb 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: