fbpx Anna Sobiecka | Faculty of Languages

Anna Sobiecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jun 2003 roku

Anna Sobiecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Michał Bałucki teatralny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Michalik, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 2296.


Gdańsk, 01 Oct 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: