fbpx Aleksandra Stasiak-Tutak | Faculty of Languages

Aleksandra Stasiak-Tutak

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2003 roku

Aleksandra Stasiak-Tutak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy własne w wybranych utworach Stanisławy Fleszarowej-Muskat”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Belchnerowska, prof. US, dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. PAP w Słupsku

Dyplom nr 2314.


Gdańsk, 01 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: