fbpx Piotr Robert Sulikowski | Faculty of Languages

Piotr Robert Sulikowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Jan 2003 roku

Piotr Robert Sulikowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Neologismen in der polnischen Dichtung und ihre Übersetzung bei Karl Dedecius”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Lipczuk

Recenzenci: dr hab. Czesława Schatte, prof. UAM, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 2224.


Gdańsk, 10 Mar 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: