fbpx Tomasz Swoboda | Faculty of Languages

Tomasz Swoboda

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Jun 2003 roku

Tomasz Swoboda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach (Na wspak Jorisa-Karla Huysmansa i Próchno Wacława Berenta)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Markowski, prof. dr hab. Michał Mrozowicki

Dyplom nr 2295.


Gdańsk, 28 Oct 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: