fbpx Małgorzata Turczyn | Faculty of Languages

Małgorzata Turczyn

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jun 2003 roku

Małgorzata Turczyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mickiewicz i średniowiecze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Cysewski, prof. PAP w Słupsku

Recenzenci: dr hab. Anna Kubale, prof. UG, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc

Dyplom nr 2287.


Gdańsk, 30 Sep 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: