fbpx Bronisława Kazimiera Zielonka | Faculty of Languages

Bronisława Kazimiera Zielonka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Dec 2003 roku

Bronisława Kazimiera Zielonka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The effect of linguistic context upon the correct use of the past perfect in Polish learners of Swedish as a foreign language”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Igor Burchanow, prof. UR, prof. dr hab. Witold Maciejewski

Dyplom nr 2318.


Gdańsk, 05 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: