fbpx Łucja Małgorzata Biel | Faculty of Languages

Łucja Małgorzata Biel

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jun 2004 roku

Łucja Małgorzata Biel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Distance in English and Polish”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Alina Kwiatkowska, prof. UŁ, dr hab. Igor Burchanow, prof. URz

Dyplom nr 2418.


Gdańsk, 15 Jul 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: