fbpx Edyta Derecka | Faculty of Languages

Edyta Derecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 Apr 2004 roku

Edyta Derecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Distanz und Begeisterung Novalis-Rezeption in Polen seit der Romantik”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Honorata Jakuszko, dr hab. Marek Hałub, prof. UWr

Dyplom nr 2385.


Gdańsk, 13 May 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: