fbpx Magdalena Ewa Jaszczewska | Faculty of Languages

Magdalena Ewa Jaszczewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Mar 2004 roku

Magdalena Ewa Jaszczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fonetyczna i graficzna adaptacja obcojęzycznych wyrazów we  współczesnym języku rosyjskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Janina Bartoszewska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Danuta Budniak, prof. AŚ w Kielcach, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Dyplom nr 2380.


Gdańsk, 22 Apr 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: