fbpx Piotr Kallas | Faculty of Languages

Piotr Kallas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Sep 2004 roku

Piotr Kallas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Pilgrim of Eternity. The Figure of the Wandering Jew in the Romantic Literature of Britain and America”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM, dr hab. David Malcolm, prof. UG

Dyplom nr 2457.


Gdańsk, 20 Oct 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: