fbpx Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty | Faculty of Languages

Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Dec 2004 roku

Elżbieta Maria Krulak-Kempiasty

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Autonomizacja uczącego się a koncepcje wybranych podręczników do  nauczania języka niemieckiego jako obcego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka, dr hab. Kazimiera Myczko, prof. UWr

Dyplom nr 2477.


Gdańsk, 31 Jan 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: