fbpx Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek | Faculty of Languages

Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Sep 2004 roku

Iwona Elżbieta Legutko-Marszałek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Lexikalische Systeme als bilinguale Wirklichkeit”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Dyplom nr 2439.


Gdańsk, 20 Oct 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: