fbpx Ewa Monika Mrozek-Sadowska | Faculty of Languages

Ewa Monika Mrozek-Sadowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jun 2004 roku

Ewa Monika Mrozek-Sadowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń wewnętrzna w prozie i dramacie Augusta Strindberga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki

Recenzenci: doc. dr hab. Lech Sokół, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UG

Dyplom nr 2410.


Gdańsk, 30 Jul 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: