fbpx Cezary Perkowski | Faculty of Languages

Cezary Perkowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jun 2004 roku

Cezary Perkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Christianity Reflected: Axiology of Good and Evil Conveyed Through Sensory Vocabulary in Old English Poetry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. URz, dr hab. Igor Burchanow, prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Dyplom nr 2411.


Gdańsk, 15 Jul 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2015, December 29 - 3:23pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: