fbpx Zofia Małgorzata Pomirska | Faculty of Languages

Zofia Małgorzata Pomirska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Sep 2004 roku

Zofia Małgorzata Pomirska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umiejętność czytania uczniów kończących szkołę podstawową a problem dysleksji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Regina Pawłowska

Recenzenci: dr hab. Krystyna Gąsiorek, prof. AP w Krakowie, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 2451.


Gdańsk, 26 Oct 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: