fbpx Magdalena Izabella Sacha | Faculty of Languages

Magdalena Izabella Sacha

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Jun 2004 roku

Magdalena Izabella Sacha

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Błażejewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Władysław Kowalski, dr hab. Jerzy Samp, prof. UG

Dyplom nr 2429.


Gdańsk, 19 Jul 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: