fbpx Lidia Bożena Sudakiewicz | Faculty of Languages

Lidia Bożena Sudakiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 May 2004 roku

Lidia Bożena Sudakiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwiska mieszkańców Złotowa i okolic od  II połowy XVI wieku do  II połowy XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Belchnerowska, prof. US, prof. dr hab. Jerzy Treder

Dyplom nr 2389.


Gdańsk, 31 May 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: