fbpx Alina Wioletta Tarnowska | Faculty of Languages

Alina Wioletta Tarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Jun 2004 roku

Alina Wioletta Tarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„W poszukiwaniu tożsamości. O  poezji Ernesta Brylla”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Kubale, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Święch, dr hab. Kazimierz Nowosielski, prof. UG

Dyplom nr 2395.


Gdańsk, 15 Jul 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: