fbpx Ewa Joanna Wojaczek | Faculty of Languages

Ewa Joanna Wojaczek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Sep 2004 roku

Ewa Joanna Wojaczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ablative Präpositionalphrasen mit denzusammengesetzten Präpositionen im Polnischen und ihre Entsprechungen im Deutschen und Schwedischen”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Wawrzyniak, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2438.


Gdańsk, 20 Oct 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: