fbpx Izabela Bogumił | Faculty of Languages

Izabela Bogumił

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Mar 2005 roku

Izabela Bogumił

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje sceniczne czy dramaty? Antyczny epos jako źródło łacińskich tragedii i tragikomedii przełomu XVI i XVII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Ławińska-Tyszkowska, prof. dr hab. Jerzy Starnawski

Dyplom nr 2511.


Gdańsk, 18 Apr 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: