fbpx Bogna Ewa Choińska | Faculty of Languages

Bogna Ewa Choińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 Jun 2005 roku

Bogna Ewa Choińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kryzys kultury i wartość sztuki w powojennej eseistyce polskiej (na wybranych przykładach)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Seweryna Wysłouch, prof. dr hab. Bohdan Dziemidok

Dyplom nr 2544.


Gdańsk, 01 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: