fbpx Dominik Michał Chomik | Faculty of Languages

Dominik Michał Chomik

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 Oct 2005 roku

Dominik Michał Chomik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Drobne ogłoszenia prasowe - lingwistyczna charakterystyka gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Wojtak, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 2587.


Gdańsk, 08 Nov 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: