fbpx Lidia Anna Czartoryska-Górska | Faculty of Languages

Lidia Anna Czartoryska-Górska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Oct 2005 roku

Lidia Anna Czartoryska-Górska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń autobiograficzna w twórczości Stanisława Wyspiańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Stanisław Rosiek, prof. UG, dr hab. Magdalena Popiel, prof. UJ

Dyplom nr 2573.


Gdańsk, 10 Oct 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: