fbpx Bartosz Kazimierz Dąbrowski | Faculty of Languages

Bartosz Kazimierz Dąbrowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 Jun 2005 roku

Bartosz Kazimierz Dąbrowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Literackie inspiracje i oddziaływania twórczości Karola Szymanowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Głowiński, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 2545.


Gdańsk, 01 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: