fbpx Maria Helena Fengler | Faculty of Languages

Maria Helena Fengler

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Jun 2005 roku

Maria Helena Fengler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzenie artystyczne w poezji Michaela Longleya”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Limon

Recenzenci: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG, prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

Dyplom nr 2550.


Gdańsk, 05 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: