fbpx Roksana Jędrzejewska-Wróbel | Faculty of Languages

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Apr 2005 roku

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z pisarkami z aneksem listów, komentarzem edytorskim i zarysem kalendarium”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Chwin, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska-Arciuch

Dyplom nr 2514.


Gdańsk, 18 Apr 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: