fbpx Wojciech Klepuszewski | Faculty of Languages

Wojciech Klepuszewski | Faculty of Languages

Wojciech Klepuszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 Jun 2005 roku

Wojciech Klepuszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Under the Shadow: Women´s Poetic Legacy in Britain (1914 - 1918)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Burzyńska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. David Malcolm, $1. $2G, prof. dr hab. Artur Blaim

Dyplom nr 2534.


Gdańsk, 15 Jun 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: