fbpx Anna Krzemińska | Faculty of Languages

Anna Krzemińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Jun 2005 roku

Anna Krzemińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwijanie obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej w autonomicznych formach nauczania na  szczeblu lektoratów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2548.


Gdańsk, 05 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: