fbpx Hadrian Aleksander Lankiewicz | Faculty of Languages

Hadrian Aleksander Lankiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 Jun 2005 roku

Hadrian Aleksander Lankiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Śmiech w machinie wszechświata. Humor według Philipa K.Dicka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Wilczyński, prof. UAM, prof. dr hab. Bohdan Dziemidok

Dyplom nr 2546.


Gdańsk, 07 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: