fbpx Iwona Maciejewska | Faculty of Languages

Iwona Maciejewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Nov 2005 roku

Iwona Maciejewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola i miejsce regionów w pismiennictwie Polski przedrozbiorowej na  podstawie geografii urodzin i pochodzenia społecznego ludzi literatury polskiego kręgu kulturowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Zielonka

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Aleksandrowska, prof. dr hab. Tadeusz Oracki

Dyplom nr 2596.


Gdańsk, 17 Nov 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: