fbpx Anna Suwalska-Kołecka | Faculty of Languages

Anna Suwalska-Kołecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Jun 2005 roku

Anna Suwalska-Kołecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Function of Time and Space in Tom Stoppard´s Selected Plays”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Limon

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski, prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

Dyplom nr 2547.


Gdańsk, 05 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: