fbpx Aleksandra Anna Wierucka | Faculty of Languages

Aleksandra Anna Wierucka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 Jun 2005 roku

Aleksandra Anna Wierucka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dobra Czarownica Zachodu. Twórczość Ursuli K. Le Guin i jej polska recepcja”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Błażejewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. dr hab. Piotr Kowalski

Dyplom nr 2549.


Gdańsk, 05 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: