fbpx Tomasz Piotr Wiśniewski | Faculty of Languages

Tomasz Piotr Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 Jun 2005 roku

Tomasz Piotr Wiśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształt literacki dramatu Samuela Becketta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Zgorzelski

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Jerzy Limon

Dyplom nr 2542.


Gdańsk, 01 Jul 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: