fbpx Anna Maria Właszyn | Faculty of Languages

Anna Maria Właszyn

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Nov 2005 roku

Anna Maria Właszyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zu den Visualisierungskonzepten des fremdsprachlichen Stoffes in den Lehr-Lernwerken”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Roman Lewicki, dr hab. Halina Stasiak, prof. UG

Dyplom nr 2595.


Gdańsk, 17 Nov 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: