fbpx Krzysztof Wójcicki | Faculty of Languages

Krzysztof Wójcicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 Oct 2005 roku

Krzysztof Wójcicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Amerykański debiut teatralny Heleny Modrzejewskiej. Legenda i prawda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Emil Orzechowski, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Dyplom nr 2590.


Gdańsk, 08 Nov 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: